Telefon Telefon: +48 600 424 368, +48 797 148 317

Prawo do odstąpienia od umowy

1.Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r. ( Dz. U. Z 2020r. Poz. 287, ze zm.), Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży Towarów zakupionych w Sklepie internetowym, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni, licząc od dnia wydania Towaru ( tj. Od dnia odebrania Towaru przez Konsumenta). Do zachowania tego terminu przez Konsumenta należy wysłać oświadczenie, przed jego upływem.

2.Konsument może odstąpić od umowy składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 niniejszego Regulaminu.

3.Oświadczanie o odstąpieniu od umowy należy wysłać na adres: Plac Dąbrowskiego 2, 97-425 Zelów.

4.Konsument musi zwróć Sprzedawcy wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy zakupiony Towar. Jednakże ten Towar musi być w pełni kompletny.

5.Sprzedawca w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy oraz Towaru, zwróci Konsumentowi  dokonane przez niego płatności, o ile Towar będzie nieuszkodzony oraz nie będzie posiadał śladów użytkowania świadczących o innym wykorzystaniu Towaru, niż tylko do celów jego sprawdzenia. Zwracany Towar należy wysłać wraz z oryginalnym dowodem zakupu.

6.Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać zapakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

7.Konsument ponosi koszty zwrotu Towaru.

8.Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje podmiotowi innemu niż Konsument.

KONTAKT

Agat Biżuteria

Tel: 600 424 368

E-mail: salon@agatbizuteria.pl

Projektowanie stron internetowych Master-NET | Licznik odwiedzin - 81073