Telefon Telefon: +48 600 424 368, +48 797 148 317

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.agatbizuteria.pl

 

Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu Internetowego www.agatbizuteria.pl jest F.H.U. Agat, Agata Szmigielska, z siedzibą pod adresem:

 Plac Dąbrowskiego 2,

97-425 Zelów

NIP: 7691817901

REGON: 101675240

Wyłączne prawo do prowadzenia sklepu www.agatbizuteria.pl F.H.U Agat, Agata Szmigielska.

 

 

1.POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego określa ogólne warunki, zasady oraz sposoby sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem sklepu internetowego www.agatbizuteria.pl a w szczególności zasady i tryb zawierania umów sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu, jak również tryb postępowania reklamacyjnego oraz tryb odstąpienia od umowy od Konsumenta.
 2. W zakresie Usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 9 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczna z dnia 18 lipca 2002 r. (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 344, ze zm.).
 3. Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów Sklepu. Wszyscy Klienci są obowiązani zapoznać się z postanowieniami Regulaminu, przed dokonaniem zakupu.
 4. Każdy Klient zobowiązany jest przestrzegania postanowień Regulaminu. Sprzedaż odbywa się na postawie wersji Regulaminu, obowiązującej w momencie złożenia zamówienia.
 5. Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej Sklep www.agatbizuteria.pl    odnoszące się do produktów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty w rozumieniu art.66 Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964r. (tj. Dz. U. z 2019. Poz. 1145 ze zm.), lecz zaproszenie do zawarcia umowy, w myśl art. 71 Kodeksu Cywilnego z dnia 29 kwietnia 1964 r. Klient wysyłając Formularz Zamówienia składa ofertę kupna wskazanego Towaru za cenę i na warunkach określonych w opisie.
 6. Do korzystania ze Sklepu internetowego  www.agatbizuteria.pl niezbędne jest urządzenie końcowe z dostępem do sieci  Internet i standardową przeglądarką internetową.
 7. Warunkiem złożenia  Zamówienia w Sklepie jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji  Zamówienia.
 8. Regulaminu nie stosuje się do Produktów www.agatbizuteria.pl  zakupionych w innym trybie niż przy użyciu Sklepu internetowego www.agatbizuteria.pl.
 9. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby prezentowana na stronach oferta była aktualna. Gdyby jednak niektóre z Zamówionych Produktów nie były dostępne, Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania klienta o zaistniałej sytuacji.
 10. Wszystkie  Produkty oferowane przez Sklep internetowy www.agatbizuteria.pl są nowe i wolne od wad fizycznych oraz zostały  legalnie wprowadzone na rynek polski.
 11. Ceny podane na stronie Sklepu www.agatbizuteria.pl wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.

 

2.DEFINICJE

 

 

 1. Regulamin niniejszy zbiór regulacji organizujące zasady korzystania z Usług Sklepu przez Klientów.
 2. Klientami (kupujący) mogą być osoby, które ukończyły 16 rok życia i posiadają zdolność do czynności prawnych w zakresie umożliwiającym im skuteczne dokonanie określonego zakupu.
 3. Sprzedawcą jest F.H.U Agat, Agata Szmigielska z siedzibą pod adresem Plac Dąbrowskiego 2, 97-425 Zelów, zarejestrowaną w ewidencji działalności gospodarczej, NIP 7691817901.
 4. Sklepem jest sklep internetowy agatbizuteria prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.agatbizuteria.pl.
 5. Konsumentem jest osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną.
 6. Umowa sprzedaży oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.
 7. Produkt jest to dostępna w Sklepie rzecz ruchoma, której dotyczy Umowa sprzedaży.
 8. Usługa dodatkowa jest to usługa świadczona przez usługodawcę na rzecz Klienta poprzez Sklep w związku charakterem sprzedawanych produktów.
 9. Konto klienta jest to indywidualne konto Klienta w Sklepie, które gromadzi dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 10. Formularz zamówienia jest to formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 11. Zamówienie jest to oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 12. Koszyk jest to element Sklepu, w którym widocznie są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu a także możliwa jest modyfikacja i ustalenie danych Zamówienia, w szczególności ilość produktów.
 13. Dostawa jest to czynność polegająca na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę za pośrednictwem Dostawcy, Produktu określonego w Zamówieniu.
 14. Dostawca jest to firma  kurierska, z którą współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy.
 15. Dni robocze oznaczają dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych.

 

3.PRZYJMOWANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 

 1. Warunkiem korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. Składając zamówienie Klient akceptuje treść Regulaminu.
 2. Zamówienie od Klientów przyjmowane są za pomocą wysłanego Formularza Zamówień, dokonanego za pośrednictwem strony www.agatbizuteria.pl .
 3. Zamówienia Klient w Sklepie internetowym www.agatbizuteria.pl może składać 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.
 4. Zamówienie Towarów realizuje się poprzez wybranie Towarów, którymi Klient jest zainteresowany, poprzez dodanie ich do Koszyka, znajdującego się w zakładce Sklepu, wypełnienie Formularza Zamówień, w tym wyboru formy dostawy i zapłata bądź wyboru opcji zapłaty przy odbiorze, jeśli takowa jest dostępna dla wybranego Towaru, a następnie kliknięcie potwierdzenie zakupu.
 5. Po złożeniu zamówienia Klient dostaje potwierdzenie zamówienia na swój adres e-maile, podany w Formularzu Zamówień.
 6. Po otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia przyjęcia oferty, rozpoczyna się proces realizacji zamówienia przez Sprzedawcę, przy czym:

A)     W przypadku złożenia zamówienia płatnego przy odbiorze- rozpoczyna się maksymalnie następnego dnia roboczego, po jego potwierdzeniu przez Sprzedawcę.

B)     W przypadku złożenia zamówienia płatnego przelewem tradycyjnym- rozpoczyna się po zaksięgowaniu wpłaty za złożone zamówienie na koncie bankowym Sklepu.

 1. Zamówienia złożone w Sklepie są realizowane w godzinach pracy Sklepu (w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-17:00). Zamówienia złożone w dni robocze po godzinie 17:00, w soboty, w niedziele lub święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.
 2. Klient otrzyma wiadomość o przyjęciu Zamówienia do realizacji, co jest rozumienie jako oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty. Z chwilą jego otrzymania, przez Klienta zostaje zawarta Umowa Sprzedaży.
 3. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon VAT. Na życzenie Klienta zostanie również wysłana faktura VAT.
 4. Dostępnym środkiem porozumiewania się Klienta ze Sklepem jest e-mail: agatbizuteria@onet.pl
 5. Podana w zamówieniu cena stanowi całkowitą wartość jaką Klient jest zobowiązany zapłacić (cena brutto). Zawiera ona należny podatek, koszt dostawy nie jest wliczony w cenę gdyż zależy od wybranego przez Klienta sposobu dostawy zakupu.
 6. Prezentowane na stronach Sklepu  zdjęcia i inne formy wizualizacji oraz prezentacji biżuterii mogą nie oddawać jej rzeczywistej wielkości.
 7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmian cen znajdujących się w Sklepie, wprowadzania nowych Towarów do sprzedaży, przeprowadzenia i odwoływania  akcji promocyjnych, bądź wprowadzenia w nich zmian zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

 

4.DOSTAWA I KOSZTY DOSTAWY

 

1.Realizacja wysyłki w Sklepie odbywa się w następujący sposób :

Na adres

Kurier 16,00 zł.

List polecony priorytetowy 11,00 zł.

List polecony ekonomiczny 9,00 zł.

List priorytetowy 7,00 zł.

Odbiór w punkcie płatność przelewem

PaczkomatInPost- PaczkomatInPost 12,49 zł.

PaczkomatInPost -  Na adres 16,00 zł.

Na adres za pobraniem                      

Kurier pobranie 19,00 zł.

2.Zamówienia składane w Sklepie są realizowane wyłącznie w dni robocze.Zamówienia składane w soboty, niedziele i święta będą zrealizowane najbliższego dnia roboczego.

3.Czas oczekiwania na przesyłkę wynosi zwykle 1-3 dni robocze. Na czas oczekiwania składa się czas realizacji Zamówienia, a więc skomplementowanie Towarów do Zamówienia oraz przewidywany czas dostawy.

4.Sprzedawca nie odpowiada za opóźnienia wynikające z winy przewoźnika.

5.Podczas odbioru przesyłki dostarczanejprzez kuriera Klient powinien w jego obecności dokładnie sprawdzić zawartość i kompletność przesyłki, stan opakowania zewnętrznego oraz stan zamówionego Towaru. W przypadku uszkodzenia przesyłki Klient powinien sporządzić wraz z kurierem protokół szkody, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach posiadanych przez Klienta i kuriera.

6.Istnieje możliwość osobistego odbioru zamówionego Towaru w Sklepie stacjonarnym pod adresami:

Plac Dąbrowskiego 2,97-425 Zelów

Ul. Sportowa 53, 97-410 Kleszczów

 

5REALIZACJA PŁATNOŚCI

 

1.W ramach funkcjonowania Sklepu możliwe są następujące sposoby płatności:

 • Za pobraniem – przy odbiorze przesyłki
 • Przelewem

2.Klient, który wybrał opcje płatności przelewem jest zobowiązany do natychmiastowego uiszczenia opłaty za złożone zamówienie. W przeciwnym wypadku oferta Sprzedawcy nie jest wiążąca i zamówienie zostaje usunięte z systemu.

 

 

6. REKLAMACJA

 

1.Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne Towaru w zakresie określonym w art. 556 i następne ustawy Kodeksu Cywilnego, z dnia 23 kwietnia 1964r.( tj. Dz.U. z 2019r. Poz. 1145 ze zm.).

2.Wada fizyczna Towaru polega na niezgodności sprzedawanego Towaru z umową co ma miejsce gdy:

 • Towar nie posiada właściwości, które powinien mieć ze względu na cel umowy, wynikający z okoliczności lub przeznaczenia
 • Towar nie ma właściwości, o których Sprzedawca zapewniał Klienta
 • Towar został wydany przez Sprzedawcęw stanie niekompletnym

3.W przypadku Konsumenta na równi z zapewnieniami Sprzedawcy traktuje się publiczne zapewnienie producenta lub podmiotu, który wprowadza Towar do obrotu, w zakresie swojej działalności gospodarczej lub która przedstawia się jako producent. Sprzedawca nie ponosi jednak odpowiedzialności, gdy zapewnień tych nie znał, ani nie mógł ich znać, albo gdy zapewnienia te nie mogły mieć wpływu na decyzję  Konsumenta o zawarciu Umowy Sprzedaży, a także gdy treść tych zapewnień została sprostowana przed zawarciem Umowy Sprzedaży.

4.Zgodne z Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego z dnia 27 lipca 2002r.(Dz. U. 141poz. 1176). W przypadku stwierdzenia niezgodności Towaru z umową- gwarancja wynosi 2 lata od dnia wydania zakupionego Towaru. W przypadku pojawienia się wad Towaru, w terminie dwóch lat od daty jego zakupienia, reklamację należy zgłosić w terminie 14 dni od chwili stwierdzenia istnienia niezgodności.

5.Nie podlega gwarancji:

 • Biżuteria posiadająca uszkodzenia mechaniczne powstałe z powodu np. wgniecenia, otarcia, deformacji lub niewłaściwego dopasowania rozmiaru itp.
 • Biżuteria odbarwiona oraz uszkodzona poprzez niewłaściwie użytkowanie i konserwację
 • Biżuteria srebrna, złocona, rodowana, diamentowana, patynowana, czerniona, satynowana, piaskowana, oksydowana, która podlega naturalnemu ścieraniu.

6.Reklamacja powinna zawierać

 1. Dane osoby składającej reklamację ( imię, nazwisko, adres korespondencyjny, opcjonalnie- adres e-mail, numer telefonu kontaktowego),
 2. Wskazanie przyczyn reklamacji,
 3. Numer Zamówienia, widniejący w potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia,
 4. Oryginał dowodu zakupu (paragon lub faktura)

7.Sprzedawca zobowiązuje się ustosunkować do reklamacji w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.

8.Jeżeli reklamacja jest uzasadniona Sprzedawca zobowiązuje się wymienić wadliwy Towar na wolny od wad lub usunąć wadę w terminie 30 dni od dnia złożenia reklamacji przez Klienta.

9.W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy Sprzedawca zobowiązuje się do zwrotu płatności w terminie 14 dni od dnia otrzymania odstąpienia od umowy z zastrzeżeniem, że zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania Towaru z powrotem.

 

 7. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1.Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r. ( Dz. U. Z 2020r. Poz. 287, ze zm.), Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży Towarów zakupionych w Sklepie internetowym, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie  14 dni, licząc od dnia wydania Towaru ( tj. Od dnia odebrania Towaru przez Konsumenta). Do zachowania tego terminu przez Konsumenta należy wysłać oświadczenie, przed jego upływem.

2.Konsument może odstąpić od umowy składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 niniejszego Regulaminu.

3.Oświadczanie o odstąpieniu od umowy należy wysłać na adres: Plac Dąbrowskiego 2, 97-425 Zelów

4.Konsument musi zwróć  Sprzedawcy wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy zakupiony Towar. Jednakże ten Towar musi być w pełni kompletny.

5.Sprzedawca w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy oraz Towaru, zwróci Konsumentowi  dokonane przez niego płatności, o ile Towar będzie nieuszkodzony oraz nie będzie posiadał śladów użytkowania świadczących o innym wykorzystaniu Towaru, niż tylko do celów jego sprawdzenia. Zwracany Towar należy wysłać wraz z oryginalnym dowodem zakupu.

6.Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać zapakowany w odpowiedni sposób zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

7.Konsument ponosi koszty zwrotu Towaru.

8.Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje podmiotowi innemu niż Konsument.

 

 

8.POLITYKA PRYWATNOŚCI I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

1.Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Klientów Sklepu internetowego w związku z zakupem jest usługodawca.

2.Dane osobowe wykorzystywane są do celu realizacji umów sprzedaży,  w związku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych Towarów do Klientów.

 

 

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Spory wynikające ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i w związku z wykorzystywaniem zawartych umów między Sklepem, a Klientem, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17 listopada 1964r. KPC (Dz. U. Nr 43 poz. 296 ze zm.)

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu.

 

 

 

Data opublikowania regulaminu :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik  nr 1 Formularz odstąpienia przez Konsumentem od zawartej umowy

 

Miasto,                                   dnia        

 

Konsument:

Imię

Nazwisko

Adres

Email

Telefon

 

 

Salon Jubilerski Agat

Plac Dąbrowskiego 2

97-425 Zelów

 

Formularz odstąpienia przez Konsumenta od umowy sprzedaży

 

Niniejszym, działając na podstawie art. 27 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r. ( tj. Dz. U. Z 2020r. Poz. 287 ze zm.)

Informuję o odstąpieniu od umowy zawartej dnia           polegającej na:

 

W związku  z powyższym uprzejmie proszę o zwrot następującej kwoty pieniędzy wynikającej odstąpienia od umowy zł., (słownie)  

 Którą należy przelać na następujący rachunek bankowy:

 

 

 

Z wyrazami szacunku

 

KONTAKT

Agat Biżuteria

Tel: 600 424 368

E-mail: salon@agatbizuteria.pl

Projektowanie stron internetowych Master-NET | Licznik odwiedzin - 81072